Magistritöö

See oli juba tegelikult oktoobris 2014 kui sai loodud esimene kontakt Tallinna Ülikooli ja Universaalse Disaini vahel, teemaks 3D värvilehtede uurimustöö Eesti erivajadustega laste koolides ja lasteaedades.

Kui jaanuaris EAS ära kinnitas Innovatsiooniosaku kasutamise vastavalt Tallinna Ülikooli poolsele pakkumisele ja minu avaldusele, siis saime töödega pihta hakata. Ülikool asus suhtlema lasteaedade ja koolidega ning mina komplekteerima nende jaoks 3D värvilehtede komplekte, mida nad oma töös kasutada ja testida saaksid.

Uuringus osales nii Tallinna, tartu, Ida-Virumaa, kui Pärnu koole ja lasteaedu. Kõik pedagoogid said samasugused värvilehtede komplektid ning palve testida neid ja vastata küsimustele. Aega selleks kulus oma paar kuud.

Edasine töö kulges üliõpilasel nende ankeetide analüüsimisega ning magistritöö koostamisega. Samaaegselt toimus ühes lasteaias ja Tallinna töökeskuses Juks, kus värvilehed valmivad, pildistamine ja filmimine. Koostöös Balti Filmi- ja Meediakooliga valmisid videod, kuidas lapsed värvilehti kasutavad ja kuidas Juksis värvilehed valmivad. Videosid valmis ühtekokku kolm, nii eesti kui inglise keeles ning lisaks veel kirjeldustõlkega.

Olen väga tänulik EAS-ile, kelle toetusmeetme abil selle töö teostatud sain. Samuti olen väga tänulik Tiiu Tammemäele Tallinna Ülikoolist ja kõikidele inimestele, kes selles projektis kaasa lõid.